Østergade 12 - 3200 Helsinge

VILKÅR

Oplysninger i henhold til forbrugerloven og de advokatetiske regler:

Vi er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet. Oplysninger om Advokatsamfundet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters adfærd og/eller salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessesgade 28, 1306 København K.

Vi er ansvarforsikret og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler i forsikringsselskabet Tryg A/S.

Vi har Nordea A/S som bankforbindelse og alle vore samleklientbankkonti og separate klientkonti i døds- og konkursboer, er i Nordea. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge, udover 100.000 Euro, som indskyderen har stående i banken. Hvis du både har penge på egne konti og på vor klientbankkonto i Nordea, vil du, hvis Nordea bliver nødlidende, kun få dækket i alt 100.000 Euro via Garantifonden.

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for Danske Domstole og/eller Advokatnævnet.